RSS
środa, 16 maja 2012
Luterańska Liturgia Niedzieli Wielkanocnej

07:40, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 15 maja 2012
Episkopalna Liturgia Niedzieli Wielkanocnej

11:46, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 14 maja 2012
Maronicki Troparion Paschalny z Cypru

10:50, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 08 maja 2012
Ormiańska Liturgia Niedzieli Wielkanocnej

07:48, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 07 maja 2012
Ormiańska Wigilia Paschalna

10:36, svetomir
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 24 kwietnia 2012
Wstał Pan Chrystus z martwych ninie - Cithara Sanctorum

 

1.Wstał Pan Chrystus zmartwych ninie, (All.) Uweselił lud swój mile, All., [pochwalmy Boga, All.]. *Który cierpiał dnia trzeciego, (All.) Dla człowieka mizernego, A. 
2. Niewiasty, gdy do grobu szły, (All.).. Drogie maści z sobą niosły. (All.) * W bieli Anioła ujrzały, (All.). Trwożyć sobą poczynały. All. All.   
3. Niewiasty, co się boicie, All. All. do Galilei tam idźcie, All. All. Powiedzcie to Zwolennikom, All. All. Iż powstał Król na wiek wieków. All. All.   

4. Tego dnia Wielkanocnego, All. All. chwal każdy Syna Bożego. All. All. * Świętą Trójcę wyznawajmy, All. All. Bogu cześć i chwałę dajmy. All. All.

16:35, svetomir
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 kwietnia 2012
"Chrystus Pan wstał z martwych" - Bezsenna Noc Symfonicznie

1. Chrystus Pan wstał z martwych Po Swych
mękach twardych, Stąd mamy pociech wiele,
Chrystus nasze wesele, Zmiłuj się, Panie!

2. Gdyby nie był powstał, Świat by w piekle
został; Lecz że z grobu Pan idzie, Zaradzono jest
biedzie, Zmiłuj się, Panie!

3. Bogu Ojcu chwała, Ze śmierć nie sprostała!
Stąd mamy pociech wiele, Chrystus nasze wesele,

Zmiłuj się, Panie!

(Luterański przekład pieśni znanej w polskim katolicyzmie jako "Chrystus Zmartwywstan Jest")

10:10, svetomir
Link Dodaj komentarz »
sobota, 21 kwietnia 2012
Wysławiajmy Chrysta Pana

1. Wysławiajmy Chrysta Pana, * który starł śmierć i szatana. Alleluja, Alleluja. 

2. Z Nim bolały słońce, miesiąc, * i stworzenia z Stwórcą cierpiąc. Alleluja, Alleluja.

3. Z męki Pańskiéj i Anieli, * płaczu z żalem powód mieli. Alleluja, Alleluja.

4. Skały pękły, ziemia drżała, * zasłona się święta rwała. Alleluja, Alleluja.

5. I umarli żałowali, * na żal z grobów powstawali. Alleluja, Alleluja.

6. Łzy Maryje nad Nim lały, * a żołnierze przeszydzali. Alleluja, Alleluja.

7. Apostoły i Uczniowie, * rozbiegli się po swéj Głowie. Alleluja, Alleluja.

8. Wszystek Kościół był w żałobie, * z męki Pańskiéj czuł żal w sobie. Alleluja, Alleluja.

9. Gdy zaś Chrystus zmartwychwstaje, * wszystkim radość wielką daje. Alleluja, Alleluja.

10. Szczęście czuje wsze stworzenie: * dokonane odkupienie! Alleluja, Alleluja.

11. Słońce, miesiąc, są jaśniejsze, * uczcić święto chcąc dzisiejsze. Alleluja, Alleluja.

12. I Anieli dzisiaj w bieli, * po żałobie są weseli. Alleluja, Alleluja.

13. Ruszył ten dzień i kamienie, * grobu czyniąc odwalenie. Alleluja, Alleluja.

14. I umarli ucieszeni, * gdy w otchłaniach nawiedzeni. Alleluja, Alleluja.

15. I Maryje maści noszą, * a żołnierze tryumf głoszą. Alleluja, Alleluja.

16. Apostoły i Uczniowie, * zbiegają się ku swéj Głowie. Alleluja, Alleluja.

17. Wszystek Kościół dziś w radości, * woła, śpiewa w pobożności: Alleluja, Alleluja.

18. O Zwycięzco Chryste Panie! * Daj nam z Sobą zmartwychwstanie. Alleluja, Alleluja.

19. Wszyscy chcemy być u Ciebie * w chwale Twojéj, wiecznie w niebie. Alleluja, Alleluja.

10:22, svetomir
Link Dodaj komentarz »
piątek, 20 kwietnia 2012
Wesoły nam Dzień dziś nastał

1. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego z nas każdy żądał, * tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja.

2. Król niebieski k'nam zawitał, jako śliczny kwiat zakwitał, po śmierci się nam pokazał. Alleluja, Alleluja.   

3. Piekielne moce zwojował, nieprzyjaciele podeptał, * nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, Alleluja.   

4. Do trzeciego dnia tam mieszkał, ojce święte tam pocieszał, * potem iść za sobą kazał. Alleluja, Alleluja.   

5. Którzy w otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali, * gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja, Alleluja.   

6. Zawitaj przybywający! Boży Synu Wszechmogący, * wybaw nas z piekielnéj mocy. Alleluja, Alleluja.

7. Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli, * którego z dawna żądali. Alleluja, Alleluja.   

8. Potem swą mocą zmartwychwstał, pieczęci z grobu nie ruszał, * na stróże wielki strach powstał. Alleluja, Alleluja.

9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, miłośnikom się pokazał, * Anioły do Matki posłał. Alleluja, Alleluja.   

10. O Anieli najmiléjsi, idźcież do Panny Najświętszéj, * do Matki méj najmilejszéj. Alleluja, Alleluja.   

11. Ode mnie Ją pozdrawiajcie, i wesoło zaśpiewajcie: * Królowo Rajska wesel się. Alleluja, Alleluja.

12. Potem z swą wielką światłością, do Matki Swéj przystąpiwszy, * pocieszył Ją pozdrowiwszy. Alleluja, Alleluja.   

13. Napełniona bądź słodkości, Matko moja i radości, * po onéj wielkiéj żałości. Alleluja, Alleluja.   

14. Witajże, Jezu najsłodszy, Synaczku mój najmilejszy, * pocieszenie wszelkiéj duszy. Alleluja, Alleluja.   

15. Jestem już bardzo wesoła, gdym Cię żywego ujrzała, * jakobym się narodziła. Alleluja, Alleluja.   

16. Łaskawie z Nim rozmawiała, usta Jego całowała, * w radości się z Nim rozstała. Alleluja, Alleluja.

17. Przez Twe święte zmartwychwstanie, daj nam grzechów odpuszczenie, * a potem duszne zbawienie. Alleluja, Alleluja.

11:19, svetomir
Link Dodaj komentarz »
środa, 18 kwietnia 2012
Wesel się Królowo Miła

Wesel się, Królowo miła,  Bo Ten, któregoś zrodziła,  

Zmartwychwstał, Pan nad panami,  Módl się do Niego za nami.  Alleluja, Alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,Proś Go za nami w potrzebie,

Byśmy się też tam dostaliI na wiek wieków śpiewali:Alleluja, alleluja. 

16:40, svetomir
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7